Noveller

Noveller

Om bloggen

Noveller att läsas nattetid.
På bloggen presenteras kortare texter, vars syfte primärt är att underhålla, men kan också ses som ett sätt att utmana konventionella tankar, känslor och attityder. Det är inget som direkt ligger i tiden, utan snarare ett sätt att komma bort från tiden. Att drunkna i det okända och kanske bli fast där. Läsaren får tänka och tycka vad han vill.

En Blå Dröm

En Blå DrömPosted by Andreas Ingo Thu, March 03, 2016 17:41:26
En livsfilosofisk betraktelse i ett blånande Sverige på randen till framtiden.

Den unga filosofen som en utdöende art.

Ladda ner novellen i PDF-format här: http://www.andreasingo.se/EBD/EBD.pdf