Noveller

Noveller

Om bloggen

Noveller att läsas nattetid.
På bloggen presenteras kortare texter, vars syfte primärt är att underhålla, men kan också ses som ett sätt att utmana konventionella tankar, känslor och attityder. Det är inget som direkt ligger i tiden, utan snarare ett sätt att komma bort från tiden. Att drunkna i det okända och kanske bli fast där. Läsaren får tänka och tycka vad han vill.

Idéer

IdéerPosted by Andreas Ingo Tue, July 21, 2015 20:36:54

Thandiwe och Merlin är två flickor som bor i en futuristisk metropol i de mittre delarna av Afrika. Detta är en stad där drömmen om den sanna anarkin har förverkligats, med konst, högre vetande och framtida ingenjörskonst. Thandiwe och Merlin betraktar en parad som drar förbi en samlad folkmassa, en hyllning till den sanna anarkin, en folkfest. Men med tiden blir det uppenbart att Thandiwe och Merlin är motsatser: Där Thandiwe finner ljuden, lukterna och bilderna meningslösa och motbjudande finner Merlin glädje och entusiasm. Och Merlin börjar undra vad som Thandiwe irriterar sig på. Olika djur i olika storlekar och proportioner drar förbi, sorlet från folkmassan gör Thandiwe yr. Thandiwe beger sig hem och Merlin följer med. Till sist får Merlin en ide: Tänk om Thandiwes känsla av meningslöshet kan motverkas genom en konkret handlingsplan, att finna nya idéer om saker att göra, som Thandiwe och Merlin tvingas realisera och som kanske kan motverka Thandiwes pessimism?

Kommer experimentet att lyckas?

Ladda ner novellen som en PDF-fil här:

http://www.andreasingo.se/Ideer/Ideer.pdf